Privatumo politika

Mes vertiname ir saugome Jūsų privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų apsauga.

Politika reguliuoja tuos atvejus, kai Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, susisiekiate su mumis dėl prekių ir paslaugų pirkimo, klausiate aktualios informacijos, užsakote mūsų naujienlaiškius. Ši Politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo operacijas.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (Nr. 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, kitais susijusiais teisės aktais.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes esame duomenų valdytojais – MB Žaliuzių montavimas, įmonės kodas 305159415, buveinės adresas A. Juozapavičiaus pr. 31-2, LT-45256 Kaunas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad asmens duomenis gali būti tvarkomi šiais teisėtais tikslais:

 • teikiant paslaugas siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų administravimą;
 • bendrauti su klientais, atsakyti į užduodamus klausimus,
 • užtikrinti, kad klientų informacija būtų tiksli ir atnaujinta,
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti, įskaitant naujienlaiškius;
 • susisiekti su klientais, jei pirkiniai buvo pamiršti arba buvo aptikta nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais.

Renkamų asmens duomenų kategorijos

Mes renkame ir tvarkome šių kategorijų asmens duomenis:

 • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi ir būtini aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, ir gimimo datą, kontaktinius duomenis, telefono numerį, el.paštą ir pan.;
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 • duomenis apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, paslaugos naudojimo kiekiai, duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
 • duomenis, užfiksuotus telefoninių pokalbių įrašuose, kai skambinate mūsų telefono numeriais ar atsiliepiate į mūsų darbuotojų ar atstovų skambučius;
 • duomenis, pateikiamus per socialinio tinklo Facebook paskyros „Žaliuzių montavimas” reklaminius pranešimus, pasiūlymus. Užpildant Facebook platformoje „Žaliuzių montavimas” paskyros anketą, įvedant pranešime ar pasiūlyme prašomus duomenis, t.y. pateikiant Jūsų asmens duomenis, išreiškiamas sutikimas, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami atitinkame pranešime bei šioje Politikoje nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais. Tiesioginės rinkodaros tikslu per Facebook platformą surinkti asmens duomenys tvarkomi tik Jums atskirai išreiškus sutikimą gauti naujienlaiškius ar pasiūlymus, kitą reklaminę medžiagą;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai gali būti sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su mumis sudarote sutartį. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi Jums davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Jūsų sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Jei Jus nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenis būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas Jums susisiekus el. paštu [email protected] ar telefonu +370 678 88100 bei atsisakius nuo informacinių pranešimų siuntimo naujienlaiškyje. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Duomenų saugojimo terminas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga mūsų teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Duomenų perdavimas

Mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis įsipareigojame laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių ir tik tuo atveju, kai tokiam atskleidimui yra teisėtas pagrindas. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims asmens duomenų subjekto prašymu, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms.
Mes galime pateikti tvarkyti Jūsų asmens duomenis kitus duomenų tvarkytojus (paslaugų tiekėjus), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmens duomenis mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Mes tokius duomenis galime teikti:

 • duomenų tvarkytojams, kurie atlieka mums tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų (naujienalaiškių) klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas).
 • bendrovėms, tvarkančioms skolininkų duomenų bazes ar administruojančioms skolas;
 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai ir tik esant teisėtam pagrindui;
 • kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

Slapukai

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis įrenginio nustatymuose.

Mūsų svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), klientui aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Duotą sutikimą naudoti slapukus bet kada galite atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus (įjungus) juos po vieną. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norint nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, rekomenduotina naudotis interneto naršyklių pagalbos funkcijomis.

Mes naudojame slapukus:

 • administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus mūsų serverio darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;
 • naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Informacija apie slapukus, slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti žemiau;
 • įsigyjant prekių ar paslaugų parduotuvėje renkame duomenis, kurie yra reikalingi tinkamam užsakymo įvykdymui, pavyzdžiui, prekė ir jos užsakymo detalės, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai.

Mūsų svetainėje gali būti naudojami šie slapukai:

Tipas Tiekėjas Paskirtis
Būtini slapukai Žaliuzių montavimas Slapukai, reikalingi sklandžiam zaliuziumontavimas.lt svetainės veikimui.
Statistiniai slapukai Google Analytics Slapukai, skirti skaičiuoti apsilankymus, lankytojų srauto šaltinius ir vartotojų
elgseną, kurių pagalba matuojamas ir gerinamas svetainės veikimas. Informacija surinkta šių
slapukų pagalba yra apibendrinta ir anoniminė.
Hotjar
Reklaminiai slapukai Google Tag Manager Šių slapukų tiekėjai gali naudoti slapukus vartotojo interesų profilio formavimui,
pagal kurį pateikiama reklama kitose interneto svetainėse. Slapukai identifikuoja naršyklę ir
įrenginį.
Facebook Pixel
Funkciniai slapukai Tawk Įskiepio, skirto tiesioginiams pokalbiams internete, slapukai.
YouTube Slapukai, reikalingi sklandžiam vaizdo įrašų, talpinamų YouTube tinkle, grotuvo veikimui.
AddThis Socialinio dalijimosi įskiepio slapukai.

Surinktus duomenis atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad į ją negalėtų patekti pašaliniai asmenys. Be to, lankytojų duomenis saugomi duomenų bazėje, kuri yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

Naujienlaiškiai

Mūsų svetainėje įvesdami savo el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurie leis pirmiesiems sužinoti apie specialius pasiūlymus ir naujienas.

Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą mes naudosime tik su Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas reklamos skleidimo paslaugas, tik tam, kad galėtume išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.

Išsiuntus naujienlaiškį, mes galime rinkti statistinius duomenis apie Jūsų elgesį, pavyzdžiui, ar atidarėte el. laišką, kokias nuorodas paspaudėte, siekiant užtikrinti Jums teikiamų paslaugų kokybę ir aptarnavimą.

Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu naudosime iki Jūsų atsisakymo gauti mūsų naujienlaiškius ir kitus pasiūlymus. Atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais.

Asmens duomenų saugumas

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir interneto svetainės lankytojus. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

Duomenų subjektų teisės

Jūs turite teisę:

 • kreiptis su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mes juos tvarkome;
 • kreiptis su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti;
 • kreiptis į mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei susipažinus su asmens duomenimis nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekiame arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad mes tiesiogiai persiųstume tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis elektroniniu paštu [email protected] ir telefonu +370 678 88100. Taip pat atvykus į mūsų saloną adresu A.Juozapavičiaus pr.31-2, LT-45256 Kaunas

Nepavykus išspręsti klausimo, Jus turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.